Ελληνικός τύπος http://www.synddel.gr Wed, 22 May 2019 02:51:36 +0000 Joomla! - Open Source Content Management el-gr H σημασία των μεταφορών και των Logistics ως μοχλού ανάπτυξης http://www.synddel.gr/el/typos/ellinikos/h-simasia-ton-metaforon-kai-ton-logistics-os-moxloy-anaptyksis http://www.synddel.gr/el/typos/ellinikos/h-simasia-ton-metaforon-kai-ton-logistics-os-moxloy-anaptyksis

H σημασία των μεταφορών και των Logistics ως μοχλού ανάπτυξης

Είναι σημαντικό και έχει ιδιαίτερα ζωτική σημασία το γεγονός της ύπαρξης ανταγωνιστικών συστημάτων μεταφορών, για να διασφαλίζεται η ανταγωνιστικότητα της πατρίδας μας σε διεθνές επίπεδο με συνακόλουθες θετικές επιπτώσεις στην οικονομική ανάπτυξη, τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και την άνοδο του βιοτικού επιπέδου.

Tου Συνδέσμου Επιχειρήσεων Διεθνούς Διαμεταφοράς & Επιχειρήσεων Logistics Ελλάδος 

Είναι σημαντικό και έχει ιδιαίτερα ζωτική σημασία το γεγονός της ύπαρξης ανταγωνιστικών συστημάτων μεταφορών, για να διασφαλίζεται η ανταγωνιστικότητα της πατρίδας μας σε διεθνές επίπεδο με συνακόλουθες θετικές επιπτώσεις στην οικονομική ανάπτυξη, τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και την άνοδο του βιοτικού επιπέδου.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση, της οποίας η Ελλάδα αποτελεί ισχυρό και δραστήριο μέλος, διαθέτει πολιτική μεταφορών γιατί θεωρεί τον τομέα των μεταφορών ως τομέα ζωτικής σημασίας για την άσκηση των 3 από τις 4 ελευθερίες της κοινής αγοράς, που ιδρύθηκε με τη συνθήκη της Ρώμης το 1957 και αποσκοπούσε στην ελεύθερη κυκλοφορία των ατόμων, των υπηρεσιών και των προϊόντων-αγαθών.

Το τελευταίο μισό του προηγούμενου αιώνα, ο τομέας μεταφορών της Ευρωπαϊκής Ένωσης είχε αλματώδη εξέλιξη και συνέβαλε στην ευημερία και τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης στην Ευρώπη. Σήμερα ο ευρωπαϊκός κλάδος των μεταφορών (ΕΕ) απασχολεί περίπου 10 εκατομμύρια άτομα, δηλαδή περίπου το 4,50% του συνολικού εργατικού δυναμικού της Ευρωπαϊκής Ένωσης ενώ περίπου με το ίδιο ποσοστό, 4,50%, συμμετέχει στη διαμόρφωση του ευρωπαϊκού ΑΕΠ. Η σταδιακή ύπαρξη σύγχρονων μεταφορικών δικτύων και μέσων εξελίχθηκε σε παράγοντα ζωτικής σημασίας για την οικονομία της Ευρωπαϊκής Ένωσης από πλευράς των εξαγωγών, καθότι μέσω της ναυτιλίας διακινείται το 90% του εξωτερικού εμπορίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Πολλές ευρωπαϊκές επιχειρήσεις κατέχουν τις πρώτες θέσεις παγκοσμίως σε έργα υποδομής, την εφοδιαστική και την κατασκευή εξοπλισμού μεταφορών. Η ευρύτερη σημασία των Logistics δεν θα μπορούσε να αφήσει αδιάφορη την Ελλάδα. Οι μεταφορές προσλαμβάνουν δεσπόζουσα θέση, καθώς καλούνται να προσφέρουν αξιόπιστες και ανταγωνιστικές υπηρεσίες, οι οποίες θα στηρίζουν τις εφοδιαστικές αλυσίδες εμπορευμάτων, συμβάλλοντας αποφασιστικά στη συνολική ανταγωνιστικότητα των προϊόντων των επιχειρήσεων στον εθνικό και διεθνή οικονομικό στίβο.

Η γεωγραφική θέση της χώρας της παρέχει σημαντικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα σε σχέση με τις υπόλοιπες χώρες της ευρωπαϊκής ηπείρου, όντας το πρώτο σημαντικό σημείο εισόδου στο έδαφος της Ε.Ε. Ο χρόνος ταξιδίου ενός πλοίου μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων από την Κίνα με προορισμό τον Πειραιά με βάση πρακτικά μετρήσιμα μεγέθη εκτιμάται σε σχεδόν 10 ημέρες λιγότερες, σε σύγκριση με τα μεγάλα λιμάνια που βρίσκονται στη Βόρεια Ευρώπη, και τα οποία διαχρονικά δέχονται τεράστιους όγκους φορτίων από τις ασιατικές αγορές.

Οι πολυδάπανες επενδύσεις των τελευταίων ετών στο μεγαλύτερο λιμάνι της χώρας επιβεβαιώνουν τη σημασία του ρόλου του Πειραιά ως διαμετακομιστικού κέντρου και σημαντική πύλη εισόδου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία πύλη φιλοδοξεί, μέσω δημιουργίας των απαραίτητων υποδομών και θέσπισης απλουστευμένων διαδικασιών, να διευκολύνει την ανάπτυξη των εμπορευματικών ροών προς την υπόλοιπη Ευρώπη (κοινοτική και μη).

Ας μην ξεχνάμε επίσης ότι η Ελλάδα αποτελεί την έδρα της μεγαλύτερης κοινότητας πλοιοκτητών παγκοσμίως, ενώ έχει αναπτύξει ένα παγκοσμίου φήμης ναυτιλιακό κέντρο, το οποίο προσφέρει υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας προς την ποντοπόρο ναυτιλία. Τα άλλα περιφερειακά λιμάνια της χώρας εφόσον αναβαθμιστούν μέσω των κατάλληλων έργων υποδομών θα μπορούν να επιδείξουν με τη σειρά τους σημαντικό έργο. 

Σύμφωνα με πρόσφατες μελέτες, ο ευρύτερος κλάδος της Εφοδιαστικής Αλυσίδας και των Μεταφορών έχει καταστεί σταδιακά σε έναν από τους σημαντικότερους τομείς της ελληνικής οικονομίας συνεισφέροντας στη διαμόρφωση του εγχώριου ΑΕΠ κατά 10,85% (περίπου 20 δισ. ευρώ). Μία άλλη μελέτη του Πανεπιστήμιου Αιγαίου κατέδειξε την Ελλάδα στην 44η θέση στην παγκόσμια αγορά Εφοδιαστικής Αλυσίδας, με σημαντικές προοπτικές ανάπτυξης.

Ιστορικά η εξέλιξη των μεταφορών και της εφοδιαστικής ήταν και είναι συνυφασμένη με τη συμμετοχή της Ελλάδας στο παγκόσμιο εμπορικό γίγνεσθαι.

Ταυτόχρονα όλη η εξέλιξη του κλάδου βασίστηκε στην αγάπη προς το επάγγελμα και στην ιδιωτική πρωτοβουλία που ανέπτυξαν πρωτοπόροι επιχειρηματίες.

Θεσμικές παρεμβάσεις της πολιτείας όπως η απελευθέρωση του επαγγέλματος των οδικών μεταφορών, καθώς και το άνοιγμα του επαγγέλματος των εκτελωνιστών βοήθησαν στη μερική απελευθέρωση δυνάμεων ούτως ώστε μικρές επιχειρήσεις του κλάδου να δραστηριοποιηθούν εντονότερα σε ευρύτερες περιοχές της χώρας.

Είναι ευρέως γνωστό ότι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της ελληνικής παραγωγικής διαδικασίας και διαδραματίζουν κεντρικό ρόλο στην ανάπτυξη και στον παραγωγικό ιστό της οικονομίας και στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Ωστόσο, οι πιέσεις που ασκήθηκαν κατά την κρίση έχουν αφήσει έντονο το στίγμα τους. 

Παρ’ όλα αυτά ο κλάδος των χερσαίων Logistics, σύμφωνα με σχετική έρευνα της Εθνικής Τράπεζας (Διεύθυνση Οικονομικής Ανάλυσης) του Φεβρουαρίου του 2017, αποδείχτηκε ιδιαίτερα ανθεκτικός στη διάρκεια της κρίσης συγκριτικά με τον υπόλοιπο εταιρικό τομέα, αυξάνοντας το μερίδιο συνεισφοράς του στο ΑΕΠ σε 2,90% το 2016 από 2,50% το 2008 προσεγγίζοντας σταδιακά τον μέσο ευρωπαϊκό όρο του 3,40%.

Σιγά, σιγά η ελληνική πολιτεία συνειδητοποίησε -αν και με αρκετή καθυστέρηση- τη σημαντικότητα του κλάδου και καταβάλλει προσπάθειες για τη διαμόρφωση της εφοδιαστικής αλυσίδας και των μεταφορών σε έναν από τους βασικούς πυλώνες της ελληνικής οικονομίας. Συγκρότησε το Συμβούλιο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας Εφοδιαστικής με μέλη όλους τους εμπλεκόμενους φορείς και επιφανή στελέχη της βιομηχανίας των Logistics σε μία προσπάθεια διαμόρφωσης Εθνικής Στρατηγικής.

Τα τελευταία χρόνια, μια σειρά από εξωγενείς παράγοντες, δημιούργησαν ένα θετικό πλαίσιο ανάπτυξης για τον κλάδο των χερσαίων logistics, όπως τεχνολογικές εξελίξεις, θεσμικές και νομοθετικές παρεμβάσεις της πολιτείας (απελευθέρωση επαγγελμάτων), νόμο για την εφοδιαστική (με τα όποια θετικά και αρνητικά του στοιχεία), επενδύσεις στο λιμάνι του Πειραιά, βελτίωση των τελωνειακών διαδικασιών, δειλά βήματα για τον εκσυγχρονισμό του σιδηροδρομικού δικτύου κ.λπ. 

Τα ελληνικά Logistics φαίνεται να καταφέρνουν να αντεπεξέλθουν στην οικονομική ύφεση και την υποτονική ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας, παρέχοντας εξειδικευμένες value added υπηρεσίες.

Υπάρχουν όμως πολλά βήματα που πρέπει να γίνουν ακόμα:

 • Ολοκλήρωση της Εθνικής Στρατηγικής για τα Logistics.
 • Αδειοδότηση των εταιρειών Logistics. Το τοπίο είναι ακόμα θόλο, με αποτέλεσμα οι εταιρείες να είναι αιχμάλωτες σε έναν κυκεώνα διαδικασιών.
 • Περαιτέρω ανάπτυξη και ευελιξία των λιμανιών της χώρας, κυρίως των περιφερειακών. Λιμάνια όπως της Αλεξανδρούπολης, του Βόλου, της Ελευσίνας ή της Καλαμάτας προσφέρουν ευκαιρίες που δεν εκμεταλλεύονται στο βαθμό που πρέπει. 
 • Βελτιστοποίηση οδικού δικτύου και της σήμανσής του. 
 • Ανάπτυξη και αναδιάρθρωση του σιδηροδρομικού δικτύου. 
 • Βελτιστοποίηση της διασύνδεσης της νησιωτικής χώρας. Τα τρία τελευταία σημεία θα ωφελήσουν και άλλους σημαντικούς τομείς της ελληνικής οικονομίας, όπως ο τουρισμός. 
 • Κίνητρα για επενδύσεις στις υπάρχουσες επιχειρήσεις αλλά και σε νέους φορείς.
 • Έμφαση στην εκπαίδευση νέων στελεχών.

Ο κλάδος έχει προσφέρει πολλά μέχρι σήμερα και σε καιρούς πολύ δύσκολους. Έχει ωστόσο τη δυνατότητα να προσφέρει πολύ περισσότερα. Για να γίνει αυτό όμως πραγματικότητα θα πρέπει όλοι οι δομικοί εταίροι, του δημόσιου, και του ιδιωτικού τομέα, να συνεργαστούν προς την ίδια κατεύθυνση.

 

]]>
info@webmaze.gr (Super User) Ελληνικός τύπος Mon, 12 Feb 2018 14:37:30 +0000
e-CMR: Οι οδικές μεταφορές στην ψηφιακή εποχή http://www.synddel.gr/el/typos/ellinikos/e-cmr-oi-odikes-metafores-stin-psifiaki-epoxi http://www.synddel.gr/el/typos/ellinikos/e-cmr-oi-odikes-metafores-stin-psifiaki-epoxi
Στην ψηφιακή εποχή εισέρχονται οι οδικές μεταφορές στην Ελλάδα με την πιλοτική εφαρμογή της «ψηφιακής φορτωτικής» (e-CMR), που ξεκινά άμεσα με πρωτοβουλία της Ομοσπονδίας Φορτηγών Αυτοκινητιστών Ελλάδος (διεθνείς μεταφορές).

Στην ψηφιακή εποχή εισέρχονται οι οδικές μεταφορές στην Ελλάδα με την πιλοτική εφαρμογή της «ψηφιακής φορτωτικής» (e-CMR), που ξεκινά άμεσα με πρωτοβουλία της Ομοσπονδίας Φορτηγών Αυτοκινητιστών Ελλάδος (διεθνείς μεταφορές).

Η επίσημη πρώτη παρουσίαση της εφαρμογής θα γίνει στο πλαίσιο διημερίδας που διοργανώνει στις 22 και 23 Ιουνίου η ΟΦΑΕ στο ξενοδοχείο Makedonia Palace στη Θεσσαλονίκη, παρουσία του υφυπουργού Μεταφορών Νίκου Μαυραγάνη, του περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας Απόστολου Τζιτζικώστα, εκπροσώπων από τη Διεθνή Ένωση Οδικών Μεταφορών (IRU) και απεσταλμένων από φορείς βαλκανικών χωρών.

Με την ανάπτυξη του e-CMR οι μεταφορείς θα μπορούν να εισάγουν και να αποθηκεύουν ηλεκτρονικά τις πληροφορίες διακίνησης και να ανταλλάσσουν δεδομένα σε πραγματικό χρόνο με τη χρήση κινητού τηλεφώνου ή tablet, ταχύτερα και με σημαντικά χαμηλότερο κόστος. Ενδεικτικά, κάθε χάρτινη φορτωτική υπολογίζεται ότι κοστίζει συνολικά περίπου 6,23 ευρώ σε υλικά και κόστος διαχείρισης, ενώ το κόστος του ηλεκτρονικού ισοδύναμου δεν ξεπερνά το 1,69 ευρώ (περίπου 3 έως 4 φορές φθηνότερο).

Τα ψηφιακά έγγραφα φορτωτικής (e-CMR) χρησιμοποιούνται σήμερα σε 54 χώρες παγκοσμίως, κυρίως για διασυνοριακές μεταφορές εμπορευμάτων. Αυστρία, Βέλγιο, Φινλανδία, Λετονία, Λιθουανία, Ολλανδία, Νορβηγία, Σουηδία και Ελβετία έχουν υπογράψει από το 2008 το σχετικό πρωτόκολλο για μετάβαση σε ψηφιακά συνοδευτικά έγγραφα φορτωτικής, ενώ στη συνέχεια προσχώρησαν σε αυτό επιπλέον 7 ευρωπαϊκές χώρες: Βουλγαρία, Τσεχία, Δανία, Γαλλία, Σλοβακία, Ισπανία και Εσθονία.

]]>
info@webmaze.gr (Super User) Ελληνικός τύπος Mon, 26 Jun 2017 06:40:15 +0000
Παρεμβάσεις σε τέσσερα πεδία http://www.synddel.gr/el/typos/ellinikos/paremvaseis-se-tessera-pedia http://www.synddel.gr/el/typos/ellinikos/paremvaseis-se-tessera-pedia
Αναλυτικά, οι 35 δράσεις, που παρουσιάζει η «Ν», είναι χωρισμένες σε 4 περιοχές.

Αναλυτικά, οι 35 δράσεις, που παρουσιάζει η «Ν», είναι χωρισμένες σε 4 περιοχές. Στην περιοχή A περιλαμβάνονται δράσεις με την υψηλότερη επίδραση και τη μεγαλύτερη ευκολία υλοποίησης, στην περιοχή B δράσεις με μικρότερη επίδραση και μεγαλύτερη ευκολία υλοποίησης, στην περιοχή Γ με υψηλότερη επίδραση και μικρότερη ευκολία υλοποίησης και στην περιοχή Δ με μικρότερη επίδραση και μικρότερη ευκολία υλοποίησης.

Περιοχή A

* Διευκόλυνση των διαδικασιών διαχείρισης transit φορτίου και παροχής υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας

* Μηχανισμός για την προσέλκυση transit εμπορευματικών ροών και προώθηση της παροχής υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας

* Μετατροπή του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών σε logistics hub διεθνούς εμβέλειας

* Απλοποίηση τελωνειακών διαδικασιών

* Εκσυγχρονισμός του νομοθετικού πλαισίου που επηρεάζει τα logistics

* Καθιέρωση ενός στιβαρού συστήματος road enforcement (ελέγχου στον δρόμο)

* Ολοκλήρωση και εκσυγχρονισμός του κύριου μέρους του σιδηροδρομικού δικτύου και ειδικότερα του μέρους που ανήκει στο ΤΕΝ-Τ

* Ολοκλήρωση και εκσυγχρονισμός του κύριου μέρους του οδικού δικτύου

* Δημιουργία κέντρων agrologistics

Περιοχή B

* Δημιουργία πολύ μεγάλων ολοκληρωμένων logistics clusters

* Διευκόλυνση των εμπορευματικών μεταφορών μέσω συμφωνιών με γειτονικές ευρωπαϊκές και τρίτες χώρες

* Ορισμός διακυβέρνησης σχετικά με τις αρμοδιότητες του Δημοσίου στα logistics

* Δημιουργία του Εθνικού Παρατηρητηρίου Logistics

* Προώθηση της τυποποίησης στην ελληνική αγορά logistics

* Προώθηση των εργαλείων χρηματοδότησης απευθείας από προγράμματα της Ε.Ε.

* Δημιουργία τραπεζικών υπηρεσιών χρηματοδότησης σχετικών με logistics

* Προώθηση δράσεων έρευνας και καινοτομίας σχετικών με logistics

* Δημιουργία μίας Εθνικής Πλατφόρμας Logistics

* Πιστοποίηση των δεξιοτήτων του προσωπικού logistics

Περιοχή Γ

* Μετατροπή των ελληνικών λιμένων σε logistics hubs διεθνούς εμβέλειας

* Outsourcing των logistics λειτουργιών του Δημοσίου σε εταιρείες 3PL

* Εφαρμογή τεχνικών logistics στο Εθνικό Σύστημα Υγείας

* Υποστήριξη δράσεων για την αύξηση του logistics outsourcing των ελληνικών εταιρειών

* Ενέργειες για την ανάπτυξη συνεργειών στα logistics

* Ενίσχυση της ροής ηλεκτρονικών πληροφοριών σχετικών με τα logistics (eCMR)

* Πρωτοβουλίες για τη δημιουργία μεγαλύτερων εταιρειών logistics και μεταφορών

* Δημιουργία επιχειρηματικών πάρκων και πάρκων logistics τοπικής και εθνικής εμβέλειας

* Ανάπτυξη Συστημάτων Έξυπνων Μεταφορών (ITS)

* Ανανέωση του στόλου φορτηγών οχημάτων

Περιοχή Δ

* Συμμόρφωση εταιρειών με διεθνή πρότυπα

* Ανασκόπηση των αναγκών για δημιουργία ακαδημαϊκών προγραμμάτων σχετικών με logistics

* Συμπερίληψη των logistics στα προγράμματα διά βίου μάθησης του Δημοσίου

* Καταγραφή της περιβαλλοντικής επίπτωσης και δημοσίευση των αποτελεσμάτων

* Ανάπτυξη πρακτικών city logistics

* Χρήση εναλλακτικών πηγών ενέργειας

]]>
info@webmaze.gr (Super User) Ελληνικός τύπος Mon, 26 Jun 2017 06:39:48 +0000
35 δράσεις για την ανάπτυξη των logistics http://www.synddel.gr/el/typos/ellinikos/35-draseis-gia-tin-anaptyksi-ton-logistics http://www.synddel.gr/el/typos/ellinikos/35-draseis-gia-tin-anaptyksi-ton-logistics
H ανάπτυξη ενός ανταγωνιστικού, αποδοτικού και αποτελεσματικού τομέα logistics, ο οποίος θα καθιερώσει την Ελλάδα ως «παίκτη» διεθνούς εμβέλειας, είναι ο στόχος των 35 μεσο-βραχυπρόθεσμων δράσεων που θα αναληφθούν έως το 2020 στο πλαίσιο εθνικού σχεδίου για τον κλάδο της εφοδιαστικής αλυσίδας.

H ανάπτυξη ενός ανταγωνιστικού, αποδοτικού και αποτελεσματικού τομέα logistics, ο οποίος θα καθιερώσει την Ελλάδα ως «παίκτη» διεθνούς εμβέλειας, είναι ο στόχος των 35 μεσο-βραχυπρόθεσμων δράσεων που θα αναληφθούν έως το 2020 στο πλαίσιο εθνικού σχεδίου για τον κλάδο της εφοδιαστικής αλυσίδας. Οι δράσεις αυτές, σύμφωνα με το σχέδιο Στρατηγικής των logistics που παρουσιάζει η «Ν», συγκεκριμενοποιούνται σε τρεις μεγάλους στρατηγικούς άξονες:

* Η Ελλάδα να γίνει ένα ηγετικό ευρωπαϊκό κέντρο logistics για διεθνές φορτίο με έμφαση στην παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας.

* Τα εθνικά logistics να γίνουν αποδοτικά, αποτελεσματικά και βιώσιμα με σκοπό τη μείωση του κόστους logistics για τον τελικό καταναλωτή.

* Τα logistics να γίνουν ένα στρατηγικό μέρος των λειτουργιών του δημόσιου τομέα και να προσθέσουν αξία στις κρατικές αλυσίδες αξίας.

Η επιλογή των παραπάνω στρατηγικών στόχων αφορά τη διεθνή εφοδιαστική και θεωρείται ως πρώτης προτεραιότητας για τη χώρα, λόγω του ότι αποτελεί σημαντικό εργαλείο ανάπτυξης. Δεν περιορίζεται μόνο στην αύξηση των διεθνών εμπορευματικών ροών, αλλά δίνει έμφαση και στην εμπορική διαμεταφορά (και όχι στη μεταφόρτωση), και ιδίως στις υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας αυτής. Αυτό λαμβάνει υπ’ όψιν τις τρέχουσες ανάγκες της χώρας για ανάπτυξη και αύξηση της απασχόλησης. Η Ελλάδα θα πρέπει να εξαλείψει τα διοικητικά εμπόδια και να ενθαρρύνει τις επενδύσεις που προωθούν την παροχή υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας στις διεθνείς εμπορευματικές ροές.

Επίσης, επικεντρώνεται στην εθνική εφοδιαστική και σκοπεύει στη μείωση του κόστους εφοδιαστικής μέχρι τον τελικό καταναλωτή, εφόσον είναι ευρέως αποδεκτό ότι το κόστος εφοδιαστικής παίζει σημαντικό ρόλο στην τελική τιμή του προϊόντος, ειδικά στην Ελλάδα. Η αποδοτική και αποτελεσματική λειτουργία της εθνικής εφοδιαστικής θα πρέπει να στοχεύσει στη μείωση των κρίκων της εφοδιαστικής αλυσίδας και των γενικών δαπανών σε όλη την τοπική εφοδιαστική, καθώς και στην εξάλειψη των διοικητικών εμποδίων.

Ο τρίτος στρατηγικός στόχος είναι μία νέα πρωτοβουλία, αλλά αφορά ένα γνωστό πρόβλημα: την απουσία της αντίληψης της εφοδιαστικής στις λειτουργίες του δημόσιου τομέα. Μόνο πρόσφατα, και λόγω της εφαρμογής του Ν.4302/2014, η εφοδιαστική εισχώρησε -σε αρχικό στάδιο ακόμα- στον δημόσιο τομέα. Το περιθώριο ανάπτυξης, επισημαίνεται από την αγορά, είναι σημαντικό και μπορούν να επιτευχθούν σημαντικά οφέλη από την υιοθέτηση της αντίληψης της εφοδιαστικής στις λειτουργίες του δημόσιου τομέα. Τέλος, η λειτουργία του Εθνικού Παρατηρητηρίου Logistics (Εφοδιαστικής) θα επιτρέψει τη συγκέντρωση των τρεχόντων στοιχείων απόδοσης για τους ανωτέρω στρατηγικούς στόχους και θα διευκολύνει τους ποσοτικούς στόχους. Υπενθυμίζεται ότι στο ΚΥΣΟΙΠ την περασμένη εβδομάδα αποφασίστηκε η συγκρότηση επιτροπής παρακολούθησης, στην οποία θα προεδρεύει ο γενικός γραμματέας του υπουργείου Μεταφορών και θα μετέχουν εκπρόσωποι από τα υπουργεία Οικονομίας, Ναυτιλίας, Περιβάλλοντος και Αγροτικής Ανάπτυξης, καθώς και της Γενικής Γραμματείας Συντονισμού. Σύμφωνα με την εισήγηση της Επιτροπής Logistics, οι 10 πρώτες δράσεις που θα πρέπει να υλοποιηθούν γιατί έχουν την υψηλότερη επίδραση στην εφοδιαστική είναι:

* Διευκόλυνση των διαδικασιών διαχείρισης transit φορτίου και παροχής υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας.

* Μηχανισμός για την προσέλκυση transit εμπορευματικών ροών και προώθηση της παροχής υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας.

* Εκσυγχρονισμός του νομοθετικού πλαισίου που επηρεάζει τα logistics.

* Δημιουργία κέντρων agrologistics.

* Εφαρμογή τεχνικών logistics στο Εθνικό Σύστημα Υγείας.

* Μετατροπή του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών σε logistics hub διεθνούς εμβέλειας.

* Απλοποίηση τελωνειακών διαδικασιών.

* Καθιέρωση ενός στιβαρού συστήματος road enforcement (ελέγχου στον δρόμο).

* Ενίσχυση της ροής ηλεκτρονικών πληροφοριών σχετικών με τα logistics (eCMR).

* Ολοκλήρωση και εκσυγχρονισμός του κύριου μέρους του οδικού και σιδηροδρομικού δικτύου.

Πάντως, σύμφωνα με το τριετές εθνικό σχέδιο για τον κλάδο της εφοδιαστικής αλυσίδας (logistics), που εγκρίθηκε από το Κυβερνητικό Συμβούλιο Οικονομικής Πολιτικής (ΚΥΣΟΙΠ), ο Πειραιάς και άλλα τρία λιμάνια (Θεσσαλονίκης, Αλεξανδρούπολης και Ηγουμενίτσας), το αεροδρόμιο «Ελ. Βενιζέλος» και το νέο εμπορευματικό κέντρο στο Θριάσιο, σε συνδυασμό με αξιόπιστο και ασφαλές σιδηροδρομικό δίκτυο, θα αποτελούν τους βασικούς κρίκους.

ΦΑΝΗΣ ΖΩΗΣ - fzois@naftemporiki.gr

]]>
info@webmaze.gr (Super User) Ελληνικός τύπος Mon, 26 Jun 2017 06:38:37 +0000
DISCOVER GREEK LOGISTICS -IFFAG & L http://www.synddel.gr/el/typos/ellinikos/discover-greek-logistics-iffag-l http://www.synddel.gr/el/typos/ellinikos/discover-greek-logistics-iffag-l

ASSOCIATION OF INTERNATIONAL FREIGHT FORWARDERS & LOGISTICS ENTERPRISES OF GREECE

Supply chain infrastructure remaining largely affected by continue crisis, Greek companies are still having limited access to banking system and ability to get supplies. Greece is very dependent on their import supply chain, less than 1/3 of GDP comes from exports, so lack of finance and more importantly lack of confidence in their economy will inevitably shift suppliers to other less worrisome areas if the crisis continues. On the other hand Greece has the potential to be one and maybe most cost efficiency Europe’s gateway, as its geographical location in south eastern side of the continent, classifies it, in a very important hub connecting Asia and Europe.

In a country where the Logistics industry contributes around 10% to GDP it is important to follow a national strategy and getting proper utilization of the Greek Logistics advantages. As concerns Infrastructures, It is more than clear that Greece is moving on the right way, developing and evolving rapidly, the existing ones. In figures Greece has 45 airports about 140 ports for passengers and cargo, an already improved road Network and a railway network which is planned till the end of 2017 to operate a double full electrical line between Piraeus port – Thriasio Pedio freight and logistics hub (under construction), Thessaloniki and the northern border of Greece.

As result it will part of the European Rail Freight Corridor 7, with aim to increase transportation volumes from Piraeus port to all central European countries in reliable, cost efficiency and fast way. Back to the airports with flagship Athens International Airport and the privatization of 14 regional airports, Greece will became a major player in the area. Finally, reference should be made at 16 international ports, with backbone Piraeus port, in which the investments of recent years already contributed significantly to the development of the logistics sector. Greek logistics have enormous prospects and can be one of the supporting pillars of the Greek economy. By synergies, right moves from the public sector like infrastructures, simplified legal framework and with the main objective being to attract freight flows through the provision of reliable services, Greece can be a key player in the global supply chain.

The Association of Freight Forwarders and Logistics Enterprises of Greece as well as each of its member companies separately strive to increase the competitiveness of Greece through suggesting measures that improve the application of sales & operations planning and new innovative processes such as Green Logistics and Corporate Social Sustainability. Logistics are defined as “The part of the supply chain process that plans, implements and controls the efficient, effective flow and storage of goods, services and related information from the point of origin to the point of consumption in order to meet consumers’ requirements”1 hence the role of freight forwarders is major in the supply chain in order to provide reliable and efficient services as part of the global trade facilitation and development. In conclusion, there is a high dependency between national logistics performance and a country’s competitiveness.

According to a research by World Bank, logistics infrastructure and customs are crucial in establishing a highly competitive country, but the logistics adequacy and high quality services consist the backbone that maintains the long-term competitive advantage2. In these terms, Greece is developing in a promising market, which should be further exploited, enhanced and invested.

]]>
info@webmaze.gr (Super User) Ελληνικός τύπος Mon, 29 May 2017 13:53:26 +0000
Συνέντευξη Προέδρου Δ.Σ. ΣΥΝΔΔΕ&L, κ. Εμμανουήλ Βιτσαρά στο περιοδικό «Supply Chain & Logistics» τεύχος 85 http://www.synddel.gr/el/typos/ellinikos/synentefksi-proedrou-d-s-syndde-l-k-emmanouil-vitsara-sto-periodiko-supply-chain-logistics-teyxos-85 http://www.synddel.gr/el/typos/ellinikos/synentefksi-proedrou-d-s-syndde-l-k-emmanouil-vitsara-sto-periodiko-supply-chain-logistics-teyxos-85

]]>
info@webmaze.gr (Super User) Ελληνικός τύπος Thu, 18 May 2017 12:15:20 +0000
Ενεργοποιείται ο νόμος περί logistics http://www.synddel.gr/el/typos/ellinikos/energopoieitai-o-nomos-peri-logistics http://www.synddel.gr/el/typos/ellinikos/energopoieitai-o-nomos-peri-logistics

Στην ενεργοποίηση του νόμου περί logistics προχωρεί με ταχύτατες διαδικασίες η κυβέρνηση, εφαρμόζοντας τη δευτερογενή νομοθεσία, η οποία επιλύει σειρά γραφειοκρατικών - πολεοδομικών ζητημάτων και την αναβάθμιση των εμπορευματικών υποδομών (οδικοί άξονες, σιδηρόδρομος, εμπορευματικά κέντρα, κτλ.).

Του Φάνη Ζώη

Στην ενεργοποίηση του νόμου περί logistics προχωρεί με ταχύτατες διαδικασίες η κυβέρνηση, εφαρμόζοντας τη δευτερογενή νομοθεσία, η οποία επιλύει σειρά γραφειοκρατικών - πολεοδομικών ζητημάτων και την αναβάθμιση των εμπορευματικών υποδομών (οδικοί άξονες, σιδηρόδρομος, εμπορευματικά κέντρα, κτλ.).

Χθες δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ υπ. αριθμ. 1668 απόφαση του υπουργού Μεταφορών και Υποδομών, Χρήστου Σπίρτζη, με την οποία καθορίζεται η διαδικασία εγκατάστασης και λειτουργίας των Κέντρων Αποθήκευσης και Διανομής (ΚΑΔ), σύμφωνα με το άρθρο 8 του ν. 4302/2014.  

Υπενθυμίζεται ότι στη λίστα με τα 140 προαπαιτούμενα που θα πρέπει να εκπληρώσει η Ελλάδα, με βάση τη συμφωνία με τους δανειστές, η οποία αναμένεται να επικυρωθεί στο Eurogroup της 22ας Μαΐου, περιλαμβάνονται:

 • Υιοθέτηση της στρατηγικής logistics, με σχέδιο δράσης που περιλαμβάνει χρονικές δεσμεύσεις.
 • Οριστικοποίηση του όρου αναφοράς για ένα γενικό σχέδιο μεταφορών για την Ελλάδα, που θα καλύπτει όλες τις διόδους μεταφορών(οδικά δίκτυα, σιδηρόδρομοι, ναυτιλία, εναέριοι και πολλαπλοί τρόποι μεταφοράς, συμπεριλαμβανομένων και παραμέτρων logistics).
 • Oι αρχές θα προετοιμάσουν μια συνολική αξιολόγηση των επιδοτήσεων για όλες τις διόδους μεταφορών.

Σημειώνεται ότι τα τελευταία χρόνια έχουν σημειωθεί "τεκτονικές αλλαγές" στον κλάδο, με κυριότερη την ψήφιση του νόμου 4302/2014 "Ρύθμιση θεμάτων Εφοδιαστικής και άλλες διατάξεις", ο οποίος - ουσιαστικά - θεσμοθέτησε και ανέδειξε τα logistics στην Ελλάδα.

Αναλυτικότερα στο συνημμένο ολόκληρη η ΚΥΑ όπως δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 16/5/17/Β/1668

]]>
info@webmaze.gr (Super User) Ελληνικός τύπος Thu, 18 May 2017 12:11:11 +0000
Πλατφόρμα συνδυασμένης διαχείρισης μεταφορών http://www.synddel.gr/el/typos/ellinikos/platforma-syndyasmenis-diaxeirisis-metaforon http://www.synddel.gr/el/typos/ellinikos/platforma-syndyasmenis-diaxeirisis-metaforon
Μνημόνιο συνεργασίας υπέγραψαν χθες η Cosco Shipping Lines (Greece) S.A. και η Skyserv Α.Ε. Επίγειας Εξυπηρέτησης Αεροσκαφών, για την ανάπτυξη και προώθηση μίας ενιαίας πλατφόρμας συνδυασμένης διαχείρισης φορτίων που προορίζονται για αεροπορική μεταφορά.

Μνημόνιο συνεργασίας υπέγραψαν χθες η Cosco Shipping Lines (Greece) S.A. και η Skyserv Α.Ε. Επίγειας Εξυπηρέτησης Αεροσκαφών, για την ανάπτυξη και προώθηση μίας ενιαίας πλατφόρμας συνδυασμένης διαχείρισης φορτίων που προορίζονται για αεροπορική μεταφορά.

Η πλατφόρμα αυτή θα δώσει τη δυνατότητα στους διαμεταφορείς να αξιοποιήσουν τις ευνοϊκές ρυθμίσεις και τις απλουστευμένες διατυπώσεις που διέπουν την ελεύθερη ζώνη του Πειραιά και στα αεροπορικώς μεταφερόμενα φορτία.

Οι Cosco Shipping Lines S.A. και η Skyserv Α.Ε., αξιοποιώντας την τεχνογνωσία που διαθέτουν, η κάθε μία στον τομέα της, προχωρούν ήδη στην επεξεργασία κάθε τεχνικής και εμπορικής λεπτομέρειας, για την πλήρη ανάπτυξη της πλατφόρμας συνδυασμένης διαχείρισης φορτίων και την παροχή υψηλής ποιότητας καινοτόμων υπηρεσιών στη συνδυασμένη μεταφορά (sea-air/air-sea) κάθε είδους εμπορευμάτων από και προς όλον τον κόσμο.

Στόχος των εταιρειών είναι, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, η διεύρυνση της πλατφόρμας μέσω ανοιχτής συμμετοχής όλων των ενδιαφερομένων που προσβλέπουν στην ενίσχυση του όγκου του αεροπορικά μεταφερόμενου φορτίου από, προς και διά της ελληνικής επικράτειας.

]]>
info@webmaze.gr (Super User) Ελληνικός τύπος Mon, 24 Apr 2017 06:04:17 +0000
ΣΥΝΔΔΕ&L: Στενότερη συνεργασία επιτροπών logistics http://www.synddel.gr/el/typos/ellinikos/syndde-l-stenoteri-synergasia-epitropon-logistics http://www.synddel.gr/el/typos/ellinikos/syndde-l-stenoteri-synergasia-epitropon-logistics
Στενότερη συνεργασία των οκτώ ανά τομέα επιτροπών, με στόχο την ταχύτερη επίλυση των προβλημάτων του κλάδου της διαμεταφοράς και των logistics, αποφασίστηκε σε ευρεία σύσκεψη που συγκάλεσε το νέο διοικητικό συμβούλιο του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Διεθνούς Διαμεταφοράς και Επιχειρήσεων Logistics (ΣΥΝΔΔΕ&L).

Στενότερη συνεργασία των οκτώ ανά τομέα επιτροπών, με στόχο την ταχύτερη επίλυση των προβλημάτων του κλάδου της διαμεταφοράς και των logistics, αποφασίστηκε σε ευρεία σύσκεψη που συγκάλεσε το νέο διοικητικό συμβούλιο του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Διεθνούς Διαμεταφοράς και Επιχειρήσεων Logistics (ΣΥΝΔΔΕ&L).

Στην εκδήλωση στην οποία μετείχαν τα μέλη των επιτροπών (Χερσαίων Μεταφορών και Οικοσκευών, Θαλασσίων Μεταφορών, Αεροπορικών Μεταφορών, Logistics, Φοροτεχνικών θεμάτων, Ασφαλιστικών θεμάτων, Τελωνειακών θεμάτων και Βορείου Ελλάδας), ο νέος πρόεδρος του ΣΥΝΔΔΕ&L, Μανώλης Βιτσαράς, επεσήμανε τη σημασία που προσδίδει στο έργο των επιτροπών και τη στενή μεταξύ τους συνεργασία με το νέο διοικητικό συμβούλιο για τη διευθέτηση των προβλημάτων του κλάδου. Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον όλοι οι παρευρισκόμενοι συμμετείχαν σε έναν εποικοδομητικό και ουσιαστικό διάλογο, ενώ ομόφωνη ήταν η απόφαση παρόμοιες συναντήσεις να πραγματοποιούνται σε τακτά χρονικά διαστήματα.

Επιγραμματικά τα θέματα που καταγράφηκαν κατά την πρώτη συνάντηση: αδειοδότηση αποθηκών, ασφαλιστική /εγγυητική ευθύνη των εταιρειών-μελών σε εθνική και διεθνή μεταφορά, πολεοδόμηση της ζώνης χονδρεμπορίου του Δήμου Ασπροπύργου, χερσαία και θαλάσσια διακίνηση επικίνδυνων εμπορευμάτων σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, οι ελεύθερες ζώνες εμπορίου, cluster στον τομέα της εσωτερικής εθνικής διακίνησης, city logistics, οργάνωση συναντήσεων με τα μέλη του συνδέσμου και φορείς που δραστηριοποιούνται στη Θεσσαλονίκη και τέλος διοργάνωση σεμιναρίων για θέματα εφοδιαστικής.

]]>
info@webmaze.gr (Super User) Ελληνικός τύπος Tue, 11 Apr 2017 11:08:46 +0000
Να δοθεί διέξοδος στην ανασυγκρότηση των συνδυασμένων μεταφορών http://www.synddel.gr/el/typos/ellinikos/na-dothei-dieksodos-stin-anasygkrotisi-ton-syndyasmenon-metaforon http://www.synddel.gr/el/typos/ellinikos/na-dothei-dieksodos-stin-anasygkrotisi-ton-syndyasmenon-metaforon

Σταθερό πολιτικό και φορολογικό περιβάλλον, ανάπτυξη με ρευστότητα στην αγορά, αλλά και αναβάθμιση - ανασυγκρότηση του συνόλου των συνδυασμένων μεταφορών, όπως επιτάσσει και το 3ο μνημόνιο, είναι τα μεγάλα ζητήματα σε ό,τι αφορά τον κλάδο της εφοδιαστικής αλυσίδας, που έχει μπροστά της και πρέπει να αντιμετωπίσει η νέα κυβέρνηση...

Διαβάστε εδώ το άρθρο...

ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ

]]>
info@webmaze.gr (Super User) Ελληνικός τύπος Thu, 24 Sep 2015 07:11:02 +0000