35 δράσεις για την ανάπτυξη των logistics

H ανάπτυξη ενός ανταγωνιστικού, αποδοτικού και αποτελεσματικού τομέα logistics, ο οποίος θα καθιερώσει την Ελλάδα ως «παίκτη» διεθνούς εμβέλειας, είναι ο στόχος των 35 μεσο-βραχυπρόθεσμων δράσεων που θα αναληφθούν έως το 2020 στο πλαίσιο εθνικού σχεδίου για τον κλάδο της εφοδιαστικής αλυσίδας.

H ανάπτυξη ενός ανταγωνιστικού, αποδοτικού και αποτελεσματικού τομέα logistics, ο οποίος θα καθιερώσει την Ελλάδα ως «παίκτη» διεθνούς εμβέλειας, είναι ο στόχος των 35 μεσο-βραχυπρόθεσμων δράσεων που θα αναληφθούν έως το 2020 στο πλαίσιο εθνικού σχεδίου για τον κλάδο της εφοδιαστικής αλυσίδας. Οι δράσεις αυτές, σύμφωνα με το σχέδιο Στρατηγικής των logistics που παρουσιάζει η «Ν», συγκεκριμενοποιούνται σε τρεις μεγάλους στρατηγικούς άξονες:

* Η Ελλάδα να γίνει ένα ηγετικό ευρωπαϊκό κέντρο logistics για διεθνές φορτίο με έμφαση στην παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας.

* Τα εθνικά logistics να γίνουν αποδοτικά, αποτελεσματικά και βιώσιμα με σκοπό τη μείωση του κόστους logistics για τον τελικό καταναλωτή.

* Τα logistics να γίνουν ένα στρατηγικό μέρος των λειτουργιών του δημόσιου τομέα και να προσθέσουν αξία στις κρατικές αλυσίδες αξίας.

Η επιλογή των παραπάνω στρατηγικών στόχων αφορά τη διεθνή εφοδιαστική και θεωρείται ως πρώτης προτεραιότητας για τη χώρα, λόγω του ότι αποτελεί σημαντικό εργαλείο ανάπτυξης. Δεν περιορίζεται μόνο στην αύξηση των διεθνών εμπορευματικών ροών, αλλά δίνει έμφαση και στην εμπορική διαμεταφορά (και όχι στη μεταφόρτωση), και ιδίως στις υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας αυτής. Αυτό λαμβάνει υπ’ όψιν τις τρέχουσες ανάγκες της χώρας για ανάπτυξη και αύξηση της απασχόλησης. Η Ελλάδα θα πρέπει να εξαλείψει τα διοικητικά εμπόδια και να ενθαρρύνει τις επενδύσεις που προωθούν την παροχή υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας στις διεθνείς εμπορευματικές ροές.

Επίσης, επικεντρώνεται στην εθνική εφοδιαστική και σκοπεύει στη μείωση του κόστους εφοδιαστικής μέχρι τον τελικό καταναλωτή, εφόσον είναι ευρέως αποδεκτό ότι το κόστος εφοδιαστικής παίζει σημαντικό ρόλο στην τελική τιμή του προϊόντος, ειδικά στην Ελλάδα. Η αποδοτική και αποτελεσματική λειτουργία της εθνικής εφοδιαστικής θα πρέπει να στοχεύσει στη μείωση των κρίκων της εφοδιαστικής αλυσίδας και των γενικών δαπανών σε όλη την τοπική εφοδιαστική, καθώς και στην εξάλειψη των διοικητικών εμποδίων.

Ο τρίτος στρατηγικός στόχος είναι μία νέα πρωτοβουλία, αλλά αφορά ένα γνωστό πρόβλημα: την απουσία της αντίληψης της εφοδιαστικής στις λειτουργίες του δημόσιου τομέα. Μόνο πρόσφατα, και λόγω της εφαρμογής του Ν.4302/2014, η εφοδιαστική εισχώρησε -σε αρχικό στάδιο ακόμα- στον δημόσιο τομέα. Το περιθώριο ανάπτυξης, επισημαίνεται από την αγορά, είναι σημαντικό και μπορούν να επιτευχθούν σημαντικά οφέλη από την υιοθέτηση της αντίληψης της εφοδιαστικής στις λειτουργίες του δημόσιου τομέα. Τέλος, η λειτουργία του Εθνικού Παρατηρητηρίου Logistics (Εφοδιαστικής) θα επιτρέψει τη συγκέντρωση των τρεχόντων στοιχείων απόδοσης για τους ανωτέρω στρατηγικούς στόχους και θα διευκολύνει τους ποσοτικούς στόχους. Υπενθυμίζεται ότι στο ΚΥΣΟΙΠ την περασμένη εβδομάδα αποφασίστηκε η συγκρότηση επιτροπής παρακολούθησης, στην οποία θα προεδρεύει ο γενικός γραμματέας του υπουργείου Μεταφορών και θα μετέχουν εκπρόσωποι από τα υπουργεία Οικονομίας, Ναυτιλίας, Περιβάλλοντος και Αγροτικής Ανάπτυξης, καθώς και της Γενικής Γραμματείας Συντονισμού. Σύμφωνα με την εισήγηση της Επιτροπής Logistics, οι 10 πρώτες δράσεις που θα πρέπει να υλοποιηθούν γιατί έχουν την υψηλότερη επίδραση στην εφοδιαστική είναι:

* Διευκόλυνση των διαδικασιών διαχείρισης transit φορτίου και παροχής υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας.

* Μηχανισμός για την προσέλκυση transit εμπορευματικών ροών και προώθηση της παροχής υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας.

* Εκσυγχρονισμός του νομοθετικού πλαισίου που επηρεάζει τα logistics.

* Δημιουργία κέντρων agrologistics.

* Εφαρμογή τεχνικών logistics στο Εθνικό Σύστημα Υγείας.

* Μετατροπή του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών σε logistics hub διεθνούς εμβέλειας.

* Απλοποίηση τελωνειακών διαδικασιών.

* Καθιέρωση ενός στιβαρού συστήματος road enforcement (ελέγχου στον δρόμο).

* Ενίσχυση της ροής ηλεκτρονικών πληροφοριών σχετικών με τα logistics (eCMR).

* Ολοκλήρωση και εκσυγχρονισμός του κύριου μέρους του οδικού και σιδηροδρομικού δικτύου.

Πάντως, σύμφωνα με το τριετές εθνικό σχέδιο για τον κλάδο της εφοδιαστικής αλυσίδας (logistics), που εγκρίθηκε από το Κυβερνητικό Συμβούλιο Οικονομικής Πολιτικής (ΚΥΣΟΙΠ), ο Πειραιάς και άλλα τρία λιμάνια (Θεσσαλονίκης, Αλεξανδρούπολης και Ηγουμενίτσας), το αεροδρόμιο «Ελ. Βενιζέλος» και το νέο εμπορευματικό κέντρο στο Θριάσιο, σε συνδυασμό με αξιόπιστο και ασφαλές σιδηροδρομικό δίκτυο, θα αποτελούν τους βασικούς κρίκους.

ΦΑΝΗΣ ΖΩΗΣ - This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

137 Syngrou Ave. N. Smyrni 171 21, Athens - Greece +30 210 9317941-2 +30 210 9317940

Βody representing international forwarding and logistics services enterprises.

Ordinary member of Hellenic Federation of Enterprises

Ordinary Member of FIATA

Ordinary Member of Permanent Logistics Committee

 

 

Newsletter

Enter your email to join our mailing list!

IFFAG&L

ASSOCIATION

OF INTERNATIONAL

FREIGHT FORWARDERS

& LOGISTICS ENTERPRISES

OF GREECE

This site uses cookies to provide users with the best experience. By selecting 'acceptance' you consent to the use of 'cookies'.