Ενημερώσεις ΕΕΚΑ (0)

ΤίτλοςΗμερομηνίαΚωδικός αρίθμησηςΛήψη

Πρακτικά Συνεδρίασης Ε.Ε.Κ.Α. – 30 Σεπτεμβρίου 2022

Παρασκευή, 25 Νοεμβρίου 2022 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2022

Πρακτικά Συνεδρίασης Ε.Ε.Κ.Α. – 13 Ιουλίου 2022

Πέμπτη, 24 Νοεμβρίου 2022 ΙΟΥΛΙΟΣ 2022

Πρακτικά Συνεδρίασης Ε.Ε.Κ.Α. – 18 Μαΐου 2022

Παρασκευή, 15 Ιουλίου 2022 ΜΑΙΟΣ 2022

Πρακτικά Συνεδρίασης Ε.Ε.Κ.Α. – 14 Δεκεμβρίου 2021

Δευτέρα, 28 Φεβρουαρίου 2022 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ

Πρακτικά Συνεδρίασης Ε.Ε.Κ.Α. – 24 Νοεμβρίου 2021

Πέμπτη, 09 Δεκεμβρίου 2021 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2021

Πρακτικά Συνεδρίασης Ε.Ε.Κ.Α. – 21 Οκτωβρίου 2021

Τετάρτη, 10 Νοεμβρίου 2021 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2021

Πρακτικά Συνεδρίασης Ε.Ε.Κ.Α. – 15 Σεπτεμβρίου 2021

Πέμπτη, 14 Οκτωβρίου 2021 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2021

Πρακτικά Συνεδρίασης Ε.Ε.Κ.Α. – 14 Ιουλίου 2021

Παρασκευή, 10 Σεπτεμβρίου 2021 ΙΟΥΛΙΟΣ

Πρακτικά Συνεδρίασης Ε.Ε.Κ.Α. – 17 Ιουνίου 2021

Δευτέρα, 05 Ιουλίου 2021 ΙΟΥΝΙΟΣ 2021

Πρακτικά Συνεδρίασης Ε.Ε.Κ.Α. – 21 Απριλίου 2021

Τρίτη, 11 Μαΐου 2021 ΑΠΡ. 2021

Πρακτικά Συνεδρίασης Ε.Ε.Κ.Α. – 17 Μαρτίου 2021

Σάββατο, 17 Απριλίου 2021 ΜΑΡΤ 2021

Πρακτικά Συνεδρίασης Ε.Ε.Κ.Α. – 23 Φεβρουαρίου 2021

Τετάρτη, 24 Μαρτίου 2021 ΦΕΒ. 2021

Πρακτικά Συνεδρίασης Ε.Ε.Κ.Α. – 20 Ιανουαρίου 2021

Δευτέρα, 15 Φεβρουαρίου 2021 ΙΑΝ 2021

Πρακτικά Συνεδρίασης Ε.Ε.Κ.Α. 15 Δεκεμβρίου 2020

Τρίτη, 12 Ιανουαρίου 2021 ΔΕΚ 2020

Π ρακτικά Σ υνεδρίασης Ε.Ε.Κ.Α. 17 Νοεμ βρίου 2020

Τρίτη, 08 Δεκεμβρίου 2020 NOE-2020

Πρακτικά Συνεδρίασης Ε.Ε.Κ.Α. – 15 Ιουλίου 2020

Τετάρτη, 19 Αυγούστου 2020 ΙΟΥΛΙΟΣ 2020

Πρακτικά Συνεδρίασης Ε.Ε.Κ.Α. – 17 Ιουνίου 2020

Πέμπτη, 09 Ιουλίου 2020 ΙΟΥΝΙΟΣ 2020

Πρακτικά Συνεδρίασης Ε.Ε.Κ.Α. – 28 Μαΐου 2020

Πέμπτη, 11 Ιουνίου 2020 MAIOS 2020

Πρακτικά Συνεδρίασης Ε.Ε.Κ.Α. – 25 Φεβρουαρίου 2020

Πέμπτη, 19 Μαρτίου 2020 MAR 2020

Πρακτικά Συνεδρίασης Ε.Ε.Κ.Α. – 24 Ιανουαρίου 2020

Παρασκευή, 21 Φεβρουαρίου 2020 ΕΕΚΑ Νο 1/ 2020

Πρακτικά Συνεδρίασης Ε.Ε.Κ.Α. – 20 Νοεμβρίου 2019

Τετάρτη, 04 Δεκεμβρίου 2019 ΕΕΚΑ Νο 8/ 2019

Πρακτικά Συνεδρίασης Ε.Ε.Κ.Α. – 25 Σεπτεμβρίου 2019

Πέμπτη, 17 Οκτωβρίου 2019 ΕΕΚΑ Νο 7/ 2019

Πρακτικά Συμεδρίασης Ε.Ε.Κ.Α. – 17 Ιουλίου 2019

Τρίτη, 10 Σεπτεμβρίου 2019 ΕΕΚΑ Νο 6/ 2019

Πρακτικά Συνεδρίασης Ε.Ε.Κ.Α. – 25 Ιουνίου 2019

Δευτέρα, 15 Ιουλίου 2019 ΕΕΚΑ Νο 5/ 2019

Πρακτικά Συνεδρίασης Ε.Ε.Κ.Α. – 24 Μαΐου 2019

Τρίτη, 18 Ιουνίου 2019 ΕΕΚΑ Νο 4/ 2019

Πρακτικά Συνεδρίασης Ε.Ε.Κ.Α. – 5 Απριλίου 2019

Πέμπτη, 09 Μαΐου 2019 ΕΕΚΑ Νο 3/ 2019

Πρακτικά Συνεδρίασης Ε.Ε.Κ.Α. – 20 Μαρτίου 2019

Τρίτη, 02 Απριλίου 2019 ΕΕΚΑ Νο 2/ 2019

Πρακτικά Συνεδρίασης Ε.Ε.Κ.Α. – 31 Ιανουαρίου 2019

Τετάρτη, 27 Φεβρουαρίου 2019 ΕΕΚΑ Νο 1/ 2019

Πρακτικά Συνεδρίασης Ε.Ε.Κ.Α. – 21 Νοεμβρίου 2018

Τετάρτη, 12 Δεκεμβρίου 2018 ΕΕΚΑ Νο 7/ 2018

Πρακτικά Συνεδρίασης Ε.Ε.Κ.Α. – 24 Οκτωβρίου 2018

Παρασκευή, 16 Νοεμβρίου 2018 ΕΕΚΑ Νο 6/ 2018

Πρακτικά Συνεδρίασης Ε.Ε.Κ.Α. – 27 Ιουνίου 2018

Δευτέρα, 16 Ιουλίου 2018 ΕΕΚΑ Νο 5/ 2018

Πρακτικά Συνεδρίασης Ε.Ε.Κ.Α. – 30 Μαΐου 2018

Παρασκευή, 22 Ιουνίου 2018 ΕΕΚΑ Νο 4/ 2018

Πρακτικά Συνεδρίασης Ε.Ε.Κ.Α. – 3 Μαΐου 2018

Τρίτη, 22 Μαΐου 2018 ΕΕΚΑ Νο 3/ 2018

Πρακτικά Συνεδρίασης Ε.Ε.Κ.Α. – 29 Μαρτίου 2018

Τετάρτη, 02 Μαΐου 2018 ΕΕΚΑ Νο 2/ 2018

Πρακτικά Συνεδρίασης Ε.Ε.Κ.Α. – 28 Φεβρουαρίου 2018

Τετάρτη, 21 Μαρτίου 2018 ΕΕΚΑ Νο 1/ 2018

Πρακτικά Συνεδρίασης Ε.Ε.Κ.Α. – 28 Νοεμβρίου 2017

Παρασκευή, 15 Δεκεμβρίου 2017 ΕΕΚΑ Νο 8/ 2017

Πρακτικά Συνεδρίασης Ε.Ε.Κ.Α. – 1 Νοεμβρίου 2017

Πέμπτη, 23 Νοεμβρίου 2017 ΕΕΚΑ Νο 7/ 2017

Πρακτικά Συνεδρίασης Ε.Ε.Κ.Α. – 27 Σεπτεμβρίου 2017

Τρίτη, 24 Οκτωβρίου 2017 ΕΕΚΑ Νο 6/ 2017

Πρακτικά Συνεδρίασης Ε.Ε.Κ.Α. – 14 Ιουλίου 2017

Παρασκευή, 22 Σεπτεμβρίου 2017 ΕΕΚΑ Νο 5/ 2017

Πρακτικά Συνεδρίασης Ε.Ε.Κ.Α. – 26 Απριλίου 2017

Παρασκευή, 19 Μαΐου 2017 ΕΕΚΑ Νο 4/ 2017

Πρακτικά Συνεδρίασης Ε.Ε.Κ.Α. – 28 Μαρτίου 2017

Παρασκευή, 21 Απριλίου 2017 ΕΕΚΑ Νο 2/ 2017

Πρακτικά Συνεδρίασης Ε.Ε.Κ.Α. – 16 Φεβ 2017

Τετάρτη, 15 Μαρτίου 2017 ΕΕΚΑ Νο 1/ 2017

Πρακτικά 9ης Συνεδρίασης Ε.Ε.Κ.Α. για το έτος 2016

Δευτέρα, 12 Δεκεμβρίου 2016 ΕΕΚΑ Νο 7/ 2016

Πρακτικά 8ης Συνεδρίασης Ε.Ε.Κ.Α. για το έτος 2016

Τρίτη, 15 Νοεμβρίου 2016 ΕΕΚΑ Νο 6/ 2016

Πρακτικά 5ης Συνεδρίασης Ε.Ε.Κ.Α. για το έτος 2016

Πέμπτη, 16 Ιουνίου 2016 ΕΕΚΑ Νο 5/ 2016

Πρακτικά 4ης Συνεδρίασης Ε.Ε.Κ.Α. για το έτος 2016

Τετάρτη, 18 Μαΐου 2016 ΕΕΚΑ Νο 4/ 2016

Πρακτικά 2ης Συνεδρίασης Ε.Ε.Κ.Α. για το έτος 2016

Τρίτη, 15 Μαρτίου 2016 ΕΕΚΑ Νο 02 / 2016

Πρακτικά 1ης Συνεδρίασης Ε.Ε.Κ.Α. για το έτος 2016

Πέμπτη, 04 Φεβρουαρίου 2016 EEKA 1

Πρακτικά 11ης Συνεδρίασης Ε.Ε.Κ.Α. για το έτος 2015

Δευτέρα, 28 Δεκεμβρίου 2015 ΕΕΚΑ Νο 28/2015

Πρακτικά 9ης Συνεδρίασης Ε.Ε.Κ.Α. για το έτος 2015

Τρίτη, 03 Νοεμβρίου 2015 ΕΕΚΑ Νο 21/2015

Πρακτικά 8ης Συνεδρίασης Ε.Ε.Κ.Α. για το έτος 2015

Παρασκευή, 25 Σεπτεμβρίου 2015 ΕΕΚΑ Νο 08/2015

Πρακτικά 7ης Συνεδρίασης Ε.Ε.Κ.Α. για το έτος 2015

Τρίτη, 01 Σεπτεμβρίου 2015 ΕΕΚΑ Νο 07/2015

Πρακτικά 4ης Συνεδρίασης Ε.Ε.Κ.Α. για το έτος 2015

Δευτέρα, 18 Μαΐου 2015 ΕΕΚΑ Νο 04/2015

Πρακτικά 3ης Συνεδρίασης Ε.Ε.Κ.Α. για το έτος 2015

Παρασκευή, 17 Απριλίου 2015 ΕΕΚΑ Νο 03/2015

Πρακτικά 2ης Συνεδρίασης Ε.Ε.Κ.Α. για το έτος 2015

Πέμπτη, 19 Μαρτίου 2015 ΕΕΚΑ Νο 02/2015

Πρακτικά 1ης Συνεδρίασης Ε.Ε.Κ.Α. για το έτος 2015

Πέμπτη, 26 Φεβρουαρίου 2015 ΕΕΚΑ Νο 01/2015

Πρακτικά 10ης Συνεδρίασης Ε.Ε.Κ.Α. για το έτος 2014

Τετάρτη, 19 Νοεμβρίου 2014 ΕΕΚΑ Νο 10/2014

Πρακτικά 9ης Συνεδρίασης Ε.Ε.Κ.Α. για το έτος 2014

Δευτέρα, 17 Νοεμβρίου 2014 ΕΕΚΑ Νο 09/2014

Πρακτικά 8ης Συνεδρίασης Ε.Ε.Κ.Α. για το έτος 2014

Τετάρτη, 29 Οκτωβρίου 2014 ΕΕΚΑ Νο 08/2014

Πρακτικά 7ης Συνεδρίασης Ε.Ε.Κ.Α. για το έτος 2014

Παρασκευή, 25 Ιουλίου 2014 ΕΕΚΑ Νο 07/2014

Πρακτικά 6ης Συνεδρίασης Ε.Ε.Κ.Α. για το έτος 2014

Δευτέρα, 21 Ιουλίου 2014 ΕΕΚΑ Νο 06/2014

Πρακτικά 5ης Συνεδρίασης Ε.Ε.Κ.Α. για το έτος 2014

Τετάρτη, 25 Ιουνίου 2014 ΕΕΚΑ Νο 05/2014

Πρακτικά 4ης Συνεδρίασης Ε.Ε.Κ.Α. για το έτος 2014

Τρίτη, 27 Μαΐου 2014 ΕΕΚΑ Νο 04/2014

Πρακτικά 3ης Συνεδρίασης Ε.Ε.Κ.Α. για το έτος 2014

Τρίτη, 29 Απριλίου 2014 ΕΕΚΑ Νο 03/2014

Πρακτικά 2ης Συνεδρίασης Ε.Ε.Κ.Α. για το έτος 2014

Παρασκευή, 21 Μαρτίου 2014 ΕΕΚΑ Νο 02/2014

Πρακτικά 1ης Συνεδρίασης Ε.Ε.Κ.Α. για το έτος 2014

Δευτέρα, 17 Φεβρουαρίου 2014 ΕΕΚΑ Νο 01/2014
  Λ. Συγγρού 137, Ν. Σμύρνη, Αθήνα - Ελλάς   +30 210 9317941-2   +30 210 9317940

Φορέας εκπροσώπησης των επιχειρήσεων διεθνούς διαμεταφοράς και παροχής υπηρεσιών Logistics.

Τακτικό μέλος του ΣΕΒ

Τακτικό μέλος της FIATA.

Τακτικό μέλος της Μόνιμης Επιτροπής Logistics.

 

Άμεση συνεργασία με φορείς παραγωγικών τάξεων (ΕΣΕΕ, ΕΒΕΑ, ΣΕΒΕ, κλπ)

Λόγοι εγγραφής

  • Συνεχή και άμεση ενημέρωση
  • Επιμόρφωση των στελεχών
  • Συμμετοχή στις Επιτροπές
  • Συναντήσεις με Φορείς
  • Χρήση εντύπων της FIATA
  • Συλλογική επίλυση προβλημάτων
  • Συνεργασία, αλληλεγγύη

Ο παρόν ιστότοπος προκειμένου να παρέχει την καλύτερη δυνατή εμπειρία στους χρήστες χρησιμοποιεί "cookies". Επιλέγοντας ‘αποδοχή’ δίνετε τη συναίνεσή σας στη χρήση "cookies".