Μηνιαίες ενημερώσεις (0)

ΤίτλοςΗμερομηνίαΚωδικός αρίθμησηςΛήψη

«Δραστηριότητες της Διοίκησης του ΣΥΝΔΔΕ&L – Δεκέμβριος 2022»

Δευτέρα, 09 Ιανουαρίου 2023 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2022

«Δραστηριότητες της Διοίκησης του ΣΥΝΔΔΕ&L – Νοέμβριος 2022»

Πέμπτη, 08 Δεκεμβρίου 2022 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2022

«Δραστηριότητες της Διοίκησης του ΣΥΝΔΔΕ&L – Οκτώβριος 2022»

Τετάρτη, 02 Νοεμβρίου 2022 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2022

«Δραστηριότητες της Διοίκησης του ΣΥΝΔΔΕ&L – Σεπτέμβριος 2022»

Τετάρτη, 12 Οκτωβρίου 2022 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2022

«Δραστηριότητες της Διοίκησης του ΣΥΝΔΔΕ&L – Αύγουστος 2022»

Τρίτη, 06 Σεπτεμβρίου 2022 ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2022

«Δραστηριότητες της Διοίκησης του ΣΥΝΔΔΕ&L – Ιούνιος 2022»

Τετάρτη, 06 Ιουλίου 2022 ΙΟΥΝΙΟΣ 2022

«Δραστηριότητες της Διοίκησης του ΣΥΝΔΔΕ&L – Ιανουάριος 2022»

Τετάρτη, 09 Φεβρουαρίου 2022 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2022

«Δραστηριότητες της Διοίκησης του ΣΥΝΔΔΕ&L_Δεκέμβριος 2021»

Δευτέρα, 10 Ιανουαρίου 2022 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2021

«Δραστηριότητες της Διοίκησης του ΣΥΝΔΔΕ&L –Νοέμβριος 2021»

Τρίτη, 07 Δεκεμβρίου 2021 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2021

«Δραστηριότητες της Διοίκησης του ΣΥΝΔΔΕ&L – Αύγουστος & Σεπτέμβριος 2021»

Τετάρτη, 06 Οκτωβρίου 2021 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2021

«Δραστηριότητες της Διοίκησης του ΣΥΝΔΔΕ&L – Ιούλιος 2021»

Τετάρτη, 04 Αυγούστου 2021 ΙΟΥΛΙΟΣ 2021

«Δραστηριότητες της Διοίκησης του ΣΥΝΔΔΕ&L – Ιούνιος 2021»

Παρασκευή, 09 Ιουλίου 2021 ΙΟΥΝΙΟΣ 2021

«Δραστηριότητες της Διοίκησης του ΣΥΝΔΔΕ&L – Μάιος 2021»

Παρασκευή, 04 Ιουνίου 2021 ΜΑΙΟΣ 2021

«Δραστηριότητες της Διοίκησης του ΣΥΝΔΔΕ&L – Απρίλιος 2021»

Παρασκευή, 07 Μαΐου 2021 ΑΠΡ. 2021

«Δραστηριότητες της Διοίκησης του ΣΥΝΔΔΕ&L – Μάρτιος 2021»

Δευτέρα, 05 Απριλίου 2021 ΜΑΡ. 2021

«Δραστηριότητες της Διοίκησης του ΣΥΝΔΔΕ&L – Φεβρουάριος 2021»

Τετάρτη, 03 Μαρτίου 2021 ΦΕΒ 2021

«Δραστηριότητες της Διοίκησης του ΣΥΝΔΔΕ&L – Ιανουάριος 2021»

Τρίτη, 02 Φεβρουαρίου 2021 IAN-2021

«Δραστηριότητες της Διοίκησης του ΣΥΝΔΔΕ&L – Δεκέμβριος 2020»

Παρασκευή, 08 Ιανουαρίου 2021 ΔΕΚ-20

«Δραστηριότητες της Διοίκησης του ΣΥΝΔΔΕ&L – Νοέμβριος 2020»

Παρασκευή, 04 Δεκεμβρίου 2020 NOE-2020

«Δραστηριότητες της Διοίκησης του ΣΥΝΔΔΕ&L – Οκτώβριος 2020»

Τρίτη, 03 Νοεμβρίου 2020 ΟΚΤ. 20

«Δραστηριότητες της Διοίκησης του ΣΥΝΔΔΕ&L – Αύγουστος 2020»

Τρίτη, 01 Σεπτεμβρίου 2020 ΑΥΓ. 2020

«Δραστηριότητες της Διοίκησης του ΣΥΝΔΔΕ&L – Ιούλιος 2020»

Παρασκευή, 31 Ιουλίου 2020 ΙΟΥΛΙΟΣ 2020

«Δραστηριότητες της Διοίκησης του ΣΥΝΔΔΕ&L – Ιούνιος 2020»

Δευτέρα, 06 Ιουλίου 2020 ΙΟΥΝΙΟΣ 2020

«Δραστηριότητες της Διοίκησης του ΣΥΝΔΔΕ&L – Μάιος 2020»

Τετάρτη, 03 Ιουνίου 2020 ΜΑΙΟΣ 2020

«Δραστηριότητες της Διοίκησης του ΣΥΝΔΔΕ&L – Απρίλιος 2020»

Τετάρτη, 06 Μαΐου 2020 APR-2020

«Δραστηριότητες της Διοίκησης του ΣΥΝΔΔΕ&L – Μάρτιος 2020»

Πέμπτη, 02 Απριλίου 2020 ΜΑΡ-2020

«Δραστηριότητες της Διοίκησης του ΣΥΝΔΔΕ&L – Φεβρουάριος 2020»

Τετάρτη, 04 Μαρτίου 2020 ΦΕΒ-2020

«Δραστηριότητες της Διοίκησης του ΣΥΝΔΔΕ&L – Ιανουάριος 2020»

Δευτέρα, 03 Φεβρουαρίου 2020 IAN 2020

«Δραστηριότητες της Διοίκησης του ΣΥΝΔΔΕ&L – Σεπτέμβριος 2019»

Τετάρτη, 02 Οκτωβρίου 2019 ΣΕΠ-2019

«Δραστηριότητες της Διοίκησης του ΣΥΝΔΔΕ&L – Αύγουστος 2019»

Τετάρτη, 04 Σεπτεμβρίου 2019 ΑΥΓ. 2019

«Δραστηριότητες της Διοίκησης του ΣΥΝΔΔΕ&L – Ιούλιος 2019»

Παρασκευή, 02 Αυγούστου 2019 ΙΟΥΛΙΟΣ 2019

«Δραστηριότητες της Διοίκησης του ΣΥΝΔΔΕ&L – Μάιος 2019»

Τετάρτη, 05 Ιουνίου 2019 ΜΑΙΟΣ 2019

«Δραστηριότητες της Διοίκησης του ΣΥΝΔΔΕ&L – Απρίλιος 2019»

Πέμπτη, 02 Μαΐου 2019 ΑΠΡ. 2019

«Δραστηριότητες της Διοίκησης του ΣΥΝΔΔΕ&L – Φεβρουάριος 2019»

Τετάρτη, 06 Μαρτίου 2019 FEB 2019

«Δραστηριότητες της Διοίκησης του ΣΥΝΔΔΕ&L – Νοέμβριος 2018»

Τετάρτη, 05 Δεκεμβρίου 2018 ΝΟΕ 2018

«Δραστηριότητες της Διοίκησης του ΣΥΝΔΔΕ&L – Οκτώβριος 2018»

Δευτέρα, 05 Νοεμβρίου 2018 ΟΚΤ 2018

«Δραστηριότητες της Διοίκησης του ΣΥΝΔΔΕ&L – Σεπτέμβριος 2018»

Τρίτη, 02 Οκτωβρίου 2018 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2018

«Δραστηριότητες της Διοίκησης του ΣΥΝΔΔΕ&L – Αύγουστος 2018»

Τρίτη, 04 Σεπτεμβρίου 2018 ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2018

«Δραστηριότητες της Διοίκησης του ΣΥΝΔΔΕ&L – Ιούλιος 2018»

Πέμπτη, 02 Αυγούστου 2018 ΙΟΥΛΙΟΣ 2018

«Δραστηριότητες της Διοίκησης του ΣΥΝΔΔΕ&L – Ιούνιος 2018»

Τετάρτη, 04 Ιουλίου 2018 IOYNIOS 2018

«Δραστηριότητες της Διοίκησης του ΣΥΝΔΔΕ&L – Μάιος 2018»

Τρίτη, 05 Ιουνίου 2018 ΜΑΪΟΣ 18

«Δραστηριότητες της Διοίκησης του ΣΥΝΔΔΕ&L – Απρίλιος 2018»

Παρασκευή, 04 Μαΐου 2018 ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2018

Δραστηριότητες της Διοίκησης του ΣΥΝΔΔΕ&L – Μάρτιος 2018

Τρίτη, 03 Απριλίου 2018 ΜΑΡΤΙΟΣ 2018

Δραστηριότητες της Διοίκησης του ΣΥΝΔΔΕ&L – Φεβρουάριος 2018

Παρασκευή, 02 Μαρτίου 2018 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2018

«Δραστηριότητες της Διοίκησης του ΣΥΝΔΔΕ&L – Ιανουάριος 2018»

Παρασκευή, 02 Φεβρουαρίου 2018 ΙΑΝ 18

«Δραστηριότητες της Διοίκησης του ΣΥΝΔΔΕ&L – Δεκέμβριος 2017»

Τρίτη, 09 Ιανουαρίου 2018 ΔΕΚ 2017

Δραστηριότητες της Διοίκησης του ΣΥΝΔΔΕ&L – Νοέμβριος 2017

Τετάρτη, 06 Δεκεμβρίου 2017 NOE 2017

Δραστηριότητες της Διοίκησης του ΣΥΝΔΔΕ&L – Οκτώβριος 2017

Πέμπτη, 02 Νοεμβρίου 2017 ΟΚΤ 2017

Δραστηριότητες της Διοίκησης του ΣΥΝΔΔΕ&L – Σεπτέμβριος 2017

Δευτέρα, 02 Οκτωβρίου 2017 ΣΕΠΤ - 2017

Δραστηριότητες της Διοίκησης του ΣΥΝΔΔΕ&L – Ιούλιος & Αύγουστος 2017

Τρίτη, 05 Σεπτεμβρίου 2017 IOYL-AYG 2017

Δραστηριότητες της Διοίκησης του ΣΥΝΔΔΕ&L – Ιούνιος 2017

Παρασκευή, 07 Ιουλίου 2017 IOYNIOS 2017

Δραστηριότητες της Διοίκησης του ΣΥΝΔΔΕ&L – Μάιος 2017

Πέμπτη, 01 Ιουνίου 2017 ΜΑΙΟΣ 2017

Δραστηριότητες της Διοίκησης του ΣΥΝΔΔΕ&L – Απρίλιος 2017

Τρίτη, 02 Μαΐου 2017 APR_2017

Δραστηριότητες της Διοίκησης του ΣΥΝΔΔΕ&L – Μάρτιος 2017

Δευτέρα, 03 Απριλίου 2017 MAR_2017

Δραστηριότητες της Διοίκησης του ΣΥΝΔΔΕ&L – Ιανουάριος & Φεβρουάριος 2017

Πέμπτη, 02 Μαρτίου 2017 IAN-FEB_2017

Δραστηριότητες της Διοίκησης του ΣΥΝΔΔΕ&L – Δεκέμβριος 2016

Τρίτη, 03 Ιανουαρίου 2017 DEC_2016

«Δραστηριότητες της Διοίκησης του ΣΥΝΔΔΕ&L – Νοέμβριος 2016»

Πέμπτη, 01 Δεκεμβρίου 2016 NOEV_2016

Δραστηριότητες της Διοίκησης του ΣΥΝΔΔΕ&L – Νοέμβριος 2016

Τρίτη, 01 Νοεμβρίου 2016 OCT_2016

Δραστηριότητες της Διοίκησης του ΣΥΝΔΔΕ&L – Αύγουστος & Σεπτέμβριος 2016

Τρίτη, 04 Οκτωβρίου 2016 AUG & SEP-2016

Δραστηριότητες της Διοίκησης του ΣΥΝΔΔΕ&L – Ιούλιος 2016

Τρίτη, 02 Αυγούστου 2016 July. 2016

Δραστηριότητες της Διοίκησης του ΣΥΝΔΔΕ&L – Ιούνιος 2016

Τρίτη, 05 Ιουλίου 2016 June. 2016

Δραστηριότητες της Διοίκησης του ΣΥΝΔΔΕ&L – Μάιος 2016

Τετάρτη, 01 Ιουνίου 2016 MAY. 2016

Δραστηριότητες της Διοίκησης του ΣΥΝΔΔΕ&L – Απρίλιος 2016

Πέμπτη, 28 Απριλίου 2016 APRIL_16

Δραστηριότητες της Διοίκησης του ΣΥΝΔΔΕ&L – Μάρτιος 2016

Παρασκευή, 01 Απριλίου 2016 MAR_2016

Δραστηριότητες της Διοίκησης του ΣΥΝΔΔΕ&L – Φεβρουάριος 2016

Τρίτη, 01 Μαρτίου 2016 FEV_2016

Δραστηριότητες της Διοίκησης του ΣΥΝΔΔΕ&L – Ιανουάριος 2016

Τρίτη, 02 Φεβρουαρίου 2016 JAN_2016

Δραστηριότητες της Διοίκησης του ΣΥΝΔΔΕ&L – Δεκέμβριος 2015

Τρίτη, 05 Ιανουαρίου 2016 DEC_2015

«Δραστηριότητες της Διοίκησης του ΣΥΝΔΔΕ&L – Νοέμβριος 2015»

Τετάρτη, 02 Δεκεμβρίου 2015 NOEV_2015

Δραστηριότητες της Διοίκησης του ΣΥΝΔΔΕ&L – Οκτώβριος 2015

Τρίτη, 03 Νοεμβρίου 2015 OCT_2015

Δραστηριότητες της Διοίκησης του ΣΥΝΔΔΕ&L – Σεπτέμβριος 2015

Παρασκευή, 02 Οκτωβρίου 2015 SEP-2015

Δραστηριότητες της Διοίκησης του ΣΥΝΔΔΕ&L – Αύγουστος 2015

Πέμπτη, 03 Σεπτεμβρίου 2015 AUG_2015

«Δραστηριότητες της Διοίκησης του ΣΥΝΔΔΕ&L – Ιούνιος & Ιούλιος 2015»

Τετάρτη, 05 Αυγούστου 2015 IOUN_IOUL_2015

Δραστηριότητες της Διοίκησης του ΣΥΝΔΔΕ&L – Μάιος 2015

Τετάρτη, 03 Ιουνίου 2015 MAY. 2015

«Δραστηριότητες της Διοίκησης του ΣΥΝΔΔΕ&L – Απρίλιος 2015»

Παρασκευή, 08 Μαΐου 2015 APR_15

«Δραστηριότητες της Διοίκησης του ΣΥΝΔΔΕ&L – Μάρτιος 2015»

Παρασκευή, 03 Απριλίου 2015 MAR.15

«Δραστηριότητες της Διοίκησης του ΣΥΝΔΔΕ&L – Φεβρουάριος 2015»

Δευτέρα, 02 Μαρτίου 2015 FEV.2015

Δραστηριότητες της Διοίκησης του ΣΥΝΔΔΕ&L – Ιανουάριος 2015

Δευτέρα, 02 Φεβρουαρίου 2015 IAN. 2015

Δραστηριότητες της Διοίκησης του ΣΥΝΔΔΕ&L – Νοέμβριος 2014

Τρίτη, 02 Δεκεμβρίου 2014 ΝΟΕ.2014

Δραστηριότητες της Διοίκησης του ΣΥΝΔΔΕ&L – Οκτώβριος 2014

Δευτέρα, 03 Νοεμβρίου 2014 ΟΚΤ. 2014

Δραστηριότητες της Διοίκησης του ΣΥΝΔΔΕ&L – Σεπτέμβριος 2014

Παρασκευή, 03 Οκτωβρίου 2014 ΣΕΠ. 2014

Δραστηριότητες της Διοίκησης του ΣΥΝΔΔΕ&L – Αύγουστος 2014

Δευτέρα, 01 Σεπτεμβρίου 2014 ΑΥΓ 14

Δραστηριότητες της Διοίκησης του ΣΥΝΔΔΕ&L – Ιούνιος 2014

Παρασκευή, 07 Φεβρουαρίου 2014 ΙΟΥΝΙΟΣ 2014

Δραστηριότητες της Διοίκησης του ΣΥΝΔΔΕ&L – Μάιος 2014

Δευτέρα, 02 Ιουνίου 2014 ΜΑΙΟΣ 2014

Δραστηριότητες της Διοίκησης του ΣΥΝΔΔΕ&L – Απρίλιος 2014

Τρίτη, 06 Μαΐου 2014 ΑΠΡ 2014

Δραστηριότητες της Διοίκησης του ΣΥΝΔΔΕ&L – Μάρτιος 2014

Κυριακή, 02 Φεβρουαρίου 2014 ΜΑΡ 2014

Δραστηριότητες της Διοίκησης του ΣΥΝΔΔΕ&L – Φεβρουάριος 2014

Πέμπτη, 06 Μαρτίου 2014 ΦΕΒ 2014

Δραστηριότητες της Διοίκησης του ΣΥΝΔΔΕ&L – Ιαμουάριος 2014

Τετάρτη, 05 Φεβρουαρίου 2014 ΙΑΝ 2014
  Λ. Συγγρού 137, Ν. Σμύρνη, Αθήνα - Ελλάς   +30 210 9317941-2   +30 210 9317940

Φορέας εκπροσώπησης των επιχειρήσεων διεθνούς διαμεταφοράς και παροχής υπηρεσιών Logistics.

Τακτικό μέλος του ΣΕΒ

Τακτικό μέλος της FIATA.

Τακτικό μέλος της Μόνιμης Επιτροπής Logistics.

 

Άμεση συνεργασία με φορείς παραγωγικών τάξεων (ΕΣΕΕ, ΕΒΕΑ, ΣΕΒΕ, κλπ)

Λόγοι εγγραφής

  • Συνεχή και άμεση ενημέρωση
  • Επιμόρφωση των στελεχών
  • Συμμετοχή στις Επιτροπές
  • Συναντήσεις με Φορείς
  • Χρήση εντύπων της FIATA
  • Συλλογική επίλυση προβλημάτων
  • Συνεργασία, αλληλεγγύη

Ο παρόν ιστότοπος προκειμένου να παρέχει την καλύτερη δυνατή εμπειρία στους χρήστες χρησιμοποιεί "cookies". Επιλέγοντας ‘αποδοχή’ δίνετε τη συναίνεσή σας στη χρήση "cookies".