Παρεμβάσεις σε τέσσερα πεδία

Αναλυτικά, οι 35 δράσεις, που παρουσιάζει η «Ν», είναι χωρισμένες σε 4 περιοχές.

Αναλυτικά, οι 35 δράσεις, που παρουσιάζει η «Ν», είναι χωρισμένες σε 4 περιοχές. Στην περιοχή A περιλαμβάνονται δράσεις με την υψηλότερη επίδραση και τη μεγαλύτερη ευκολία υλοποίησης, στην περιοχή B δράσεις με μικρότερη επίδραση και μεγαλύτερη ευκολία υλοποίησης, στην περιοχή Γ με υψηλότερη επίδραση και μικρότερη ευκολία υλοποίησης και στην περιοχή Δ με μικρότερη επίδραση και μικρότερη ευκολία υλοποίησης.

Περιοχή A

* Διευκόλυνση των διαδικασιών διαχείρισης transit φορτίου και παροχής υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας

* Μηχανισμός για την προσέλκυση transit εμπορευματικών ροών και προώθηση της παροχής υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας

* Μετατροπή του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών σε logistics hub διεθνούς εμβέλειας

* Απλοποίηση τελωνειακών διαδικασιών

* Εκσυγχρονισμός του νομοθετικού πλαισίου που επηρεάζει τα logistics

* Καθιέρωση ενός στιβαρού συστήματος road enforcement (ελέγχου στον δρόμο)

* Ολοκλήρωση και εκσυγχρονισμός του κύριου μέρους του σιδηροδρομικού δικτύου και ειδικότερα του μέρους που ανήκει στο ΤΕΝ-Τ

* Ολοκλήρωση και εκσυγχρονισμός του κύριου μέρους του οδικού δικτύου

* Δημιουργία κέντρων agrologistics

Περιοχή B

* Δημιουργία πολύ μεγάλων ολοκληρωμένων logistics clusters

* Διευκόλυνση των εμπορευματικών μεταφορών μέσω συμφωνιών με γειτονικές ευρωπαϊκές και τρίτες χώρες

* Ορισμός διακυβέρνησης σχετικά με τις αρμοδιότητες του Δημοσίου στα logistics

* Δημιουργία του Εθνικού Παρατηρητηρίου Logistics

* Προώθηση της τυποποίησης στην ελληνική αγορά logistics

* Προώθηση των εργαλείων χρηματοδότησης απευθείας από προγράμματα της Ε.Ε.

* Δημιουργία τραπεζικών υπηρεσιών χρηματοδότησης σχετικών με logistics

* Προώθηση δράσεων έρευνας και καινοτομίας σχετικών με logistics

* Δημιουργία μίας Εθνικής Πλατφόρμας Logistics

* Πιστοποίηση των δεξιοτήτων του προσωπικού logistics

Περιοχή Γ

* Μετατροπή των ελληνικών λιμένων σε logistics hubs διεθνούς εμβέλειας

* Outsourcing των logistics λειτουργιών του Δημοσίου σε εταιρείες 3PL

* Εφαρμογή τεχνικών logistics στο Εθνικό Σύστημα Υγείας

* Υποστήριξη δράσεων για την αύξηση του logistics outsourcing των ελληνικών εταιρειών

* Ενέργειες για την ανάπτυξη συνεργειών στα logistics

* Ενίσχυση της ροής ηλεκτρονικών πληροφοριών σχετικών με τα logistics (eCMR)

* Πρωτοβουλίες για τη δημιουργία μεγαλύτερων εταιρειών logistics και μεταφορών

* Δημιουργία επιχειρηματικών πάρκων και πάρκων logistics τοπικής και εθνικής εμβέλειας

* Ανάπτυξη Συστημάτων Έξυπνων Μεταφορών (ITS)

* Ανανέωση του στόλου φορτηγών οχημάτων

Περιοχή Δ

* Συμμόρφωση εταιρειών με διεθνή πρότυπα

* Ανασκόπηση των αναγκών για δημιουργία ακαδημαϊκών προγραμμάτων σχετικών με logistics

* Συμπερίληψη των logistics στα προγράμματα διά βίου μάθησης του Δημοσίου

* Καταγραφή της περιβαλλοντικής επίπτωσης και δημοσίευση των αποτελεσμάτων

* Ανάπτυξη πρακτικών city logistics

* Χρήση εναλλακτικών πηγών ενέργειας

  Λ. Συγγρού 137, Ν. Σμύρνη, Αθήνα - Ελλάς   +30 210 9317941-2   +30 210 9317940

Φορέας εκπροσώπησης των επιχειρήσεων διεθνούς διαμεταφοράς και παροχής υπηρεσιών Logistics.

Τακτικό μέλος του ΣΕΒ

Τακτικό μέλος της FIATA.

Τακτικό μέλος της Μόνιμης Επιτροπής Logistics.

 

Άμεση συνεργασία με φορείς παραγωγικών τάξεων (ΕΣΕΕ, ΕΒΕΑ, ΣΕΒΕ, κλπ)

Λόγοι εγγραφής

  • Συνεχή και άμεση ενημέρωση
  • Επιμόρφωση των στελεχών
  • Συμμετοχή στις Επιτροπές
  • Συναντήσεις με Φορείς
  • Χρήση εντύπων της FIATA
  • Συλλογική επίλυση προβλημάτων
  • Συνεργασία, αλληλεγγύη

Ο παρόν ιστότοπος προκειμένου να παρέχει την καλύτερη δυνατή εμπειρία στους χρήστες χρησιμοποιεί "cookies". Επιλέγοντας ‘αποδοχή’ δίνετε τη συναίνεσή σας στη χρήση "cookies".